HARWARE

MEMORIAS.

PROCESADORES.

BUSES DE DATOS
.

UNIDADES DE DISCO